Over ons

 

 De leden van de huurdersraad komen iedere maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus, bij elkaar om te praten over zaken die u aangaan.

Alle plannen en beleidsvoornemens van WSZ, waarbij sprake is van direct belang voor de huurder, worden met de huurdersraad besproken.

Sommige onderwerpen komen periodiek terug.

Zo is de huurdersraad elk jaar nauw betrokken bij de huurverhoging en de begroting.

Het onderhoudsbeleid en het verkoopbeleid zijn belangrijke agendapunten.

Ook is zij het aanspreekpunt als er zaken spelen die voor huurders van belang zijn.

In een samenwerkingsovereenkomst staat dat de Huurdersraad gevraagd en ongevraagd advies mag geven over beleidsvoorstellen.

De directie van WSZ laat de standpunten van de huurdersraad meewegen bij haar beleidsvorming.

Beide partijen streven naar goede en betaalbare woonruimten in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden.

De huurdersraad is een onafhankelijke stichting van en voor de huurders.