Website


De Huurdersraad voert regelmatig overleg en onderhoudt contacten met de woningstichting.

De resultaten van dit overleg en andere belangrijke zaken worden middels de nieuwspagina op de website aan de huurders bekend gemaakt.

Wilt u ook graag op de hoogte worden gehouden?

U stuurt  een e-mail  naar: info.huurdersraad@gmail.com.

Of via onze website www.huurdersraaddekempen.nl.

Aanvullingen zijn altijd welkom.

Ook wordt u jaarlijks uitgenodigd voor de bewonersavond; ook wel de "huurdersvergadering" genoemd.

Elk jaar wordt een thema besproken die betrekking heeft  op het wonen van de huurders. 

Tijdens deze vergadering kunt u uw ideeën en wensen uitspreken.

De Huurdersraad kan deze wensen / ideeën meenemen in het overleg met WSZ.